|

Konkurs Agro-Eko-Turystyczne "Zielone Lato" 2021

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza do udziału w konkursie.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach jako Partner KSOW przystępuje do realizacji konkursu pn. Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” 2021

Celem operacji jest podniesienie jakości świadczonych usług poprzez wybranie i promocję najlepszych obiektów turystki wiejskiej.

Organizatorzy zakładają, że realizowana operacja przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług w gospodarstwach agroturystycznych na obszarach wiejskich i promowanie dobrych praktyk wśród usługodawców wiejskich. Potrzeba podwyższania poziomu i jakości świadczonych usług agroturystycznych wynika z konkurencji na rynku i rosnących wymagań turystów względem standardów świadczonych usług. Jednocześnie realizacja działania KSOW umożliwi identyfikację rozwiązań i dobrych praktyk poprzez gromadzenie i upowszechnianie przykładów operacji oraz stanie się inspiracją do podejmowania wspólnych działań w zakresie promocji prowadzenia działalności agroturystycznej.

 

PLIKI DO POBRANIA