Plan Działania

Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest realizowany przez Dwuletnie Plany Operacyjne. Aktualnie realizowany jest Plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021.

Poniższe dokumenty są załącznikami do Uchwały nr 53 w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

Dwuletni plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 z wprowadzonymi zmianami w zakresie operacji partnerów KSOW wybranych w konkursie nr 4/2020 (wersja z dnia 1.10.2020 r.) - pobierz

Dwuletni plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021 z wprowadzonymi zmianami w zakresie operacji własnych jednostek wsparcia sieci, z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 (wersja z dnia 1.10.2020 r.) - pobierz

Dwuletni plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021, z wprowadzonymi zmianami w zakresie działania 8 Plan Komunikacyjny PROW 2014-2020 (wersja z dnia 1.10.2020 r.) pobierz

Dwuletni Plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie działania 8 Plan Komunikacyjny (wersja z dnia 2.06.2020 r.) - pobierz

Dwuletni Plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 - operacje własne jednostek wsparcia sieci (wersja z dnia 2.06.2020 r.) - pobierz

Dwuletni Plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 - operacje Partnerów KSOW (wersja z dnia 2.06.2020 r.) - pobierz

_____________________________

Pozostałe dokumenty dotyczące Planów operacyjnych, również obejmujących lata wcześniejsze, znajdują się w archiwum.