Kontakt

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Starzyńskiego 1, pokój 401
70-506 Szczecin
fax (91) 31 29 340
ksow@wzp.pl

Dariusz Chmielewski
Główny Specjalista - koordynujący pracę Jednostki Regionalnej KSOW
tel. (91) 31 29 335
dchmielewski@wzp.pl
realizacja Planu działania KSOW

Sławomir Ciesielski
Inspektor
tel. (91) 31 29 328
sciesielski@wzp.pl
realizacja Planu Działania KSOW, obsługa portalu KSOW