Kontakt

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
wejście od ul. Mazowieckiej 14
70-421 Szczecin
ksow@wzp.pl

Dariusz Chmielewski
Główny Specjalista - koordynujący pracę Jednostki Regionalnej KSOW
tel. (91) 454 25 38
dchmielewski@wzp.pl
realizacja Planu działania KSOW

Sławomir Ciesielski
Główny Specjalista
tel. (91) 454 25 42
sciesielski@wzp.pl
realizacja Planu Działania KSOW, obsługa portalu KSOW