|

Ogłoszenie listy ocenionych operacji w ramach konkursu nr 7/2023 dla partnerów KSOW

Wyniki konkursu nr 7/2023 dla partnerów KSOW

Szanowni Państwo,


zakończone zostały prace przy ocenie wniosków złożonych w ramach konkursu nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023. W efekcie tych prac stworzono zestawienie operacji partnerskich.


W związku z zakończeniem oceny wniosków Jednostka Regionalna KSOW Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 57e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2021 r., poz. 182), poniżej publikuje listę ocenionych operacji, przyjętą Uchwałą nr 479/23 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 r.