|

VIII nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich n

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.10.2021 r. zostanie ogłoszony ósmy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” PROW 2014-2020

Termin składania wniosków: od 29 listopada 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
ogłasza
VIII nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj.
 gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
 chronionych nazw pochodzenia;
 chronionych oznaczeń geograficznych;
 rolnictwa ekologicznego;
 ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;
oraz krajowych systemów jakości, tj.
 Integrowana Produkcja Roślin (IP);
 „Jakość Tradycja”;
 „Quality Meat Program” (QMP);
 „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”;
 „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”;
 „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.
Termin składania wniosków: od 29 listopada 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
Miejsce składania wniosków: oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
OT Bydgoszcz ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz (52) 525-08-01
OT Poznań ul. Fredry 12 61-701 Poznań (61) 856-06-01
OT Wrocław ul. Mińska 60 54-610 Wrocław (71) 356-39-19
OT Koszalin ul. Partyzantów 15a 75-411 Koszalin (94) 347-31-00
OT Gorzów Wlkp. ul. Myśliborska 32 66-400 Gorzów Wlkp. (95) 714-61-00
OT Olsztyn ul. Głowackiego 6 10-448 Olsztyn (89) 524-88-01
OT Opole ul. 1-go Maja 6 45-068 Opole (77) 400-09-39
OT Rzeszów ul. Asnyka 7 35-001 Rzeszów (17) 853-78-00
OT Szczecin ul. Bronowicka 41 71-012 Szczecin (91) 814-42-00
OT Białystok ul. Kombatantów 4 15-102 Białystok (85) 664-31-50
OT Kraków ul. Mogilska 104 31-546 Kraków (12) 424-09-40
OT Warszawa Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa (22) 635-10-00
OT Pruszcz Gdański ul. Powstańców Warszawy 28 83-000 Pruszcz Gdański (58) 300-48-41
OT Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 7 42-200 Częstochowa (34) 378-20-36
OT Łódź ul. Północna 27/29 91-420 Łódź (42) 636-53-26
OT Lublin ul. Karłowicza 4 20-027 Lublin (81) 532-21-12
OT Kielce
ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce
(41) 343-31-90
Tryb: wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podał do publicznej wiadomości działając na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 449).
Małgorzata Gośniowska-Kola
p.o. Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

PLIKI DO POBRANIA