|

Spotkanie dla przedstawicieli oraz pracowników biur LGD z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 16 września 2021 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbędzie się „Spotkanie dla przedstawicieli oraz pracowników biur LGD z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje, że 16 września 2021 r.  w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbędzie się „Spotkanie dla przedstawicieli oraz pracowników biur LGD z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie omówienia procesu rejestracji tradycyjnych produktów lokalnych oraz podsumowanie realizacji PROW  na lata 2014 – 2020.”

Jest to operacja przyjęta do realizacji w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 KSOW 2014-2020. Będą w niej uczestniczyli przedstawiciele i pracownicy wszystkich Lokalnych Grup Działania z  obszaru województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas spotkania zostanie poruszona tematyka obejmująca sprawną realizację wdrażania Strategii (LSR), realizację Planu Komunikacji w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Omówiona zostanie także kwestia postępu finansowego we wdrażaniu operacji w ramach LSR. W trakcie wydarzenia przedstawicelka Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego przedstawi również procesu rejestracji Lokalnych Produktów Tradycyjnych.

PLIKI DO POBRANIA

plakat.pdf
Rozmiar pliku: 2 MB
POBIERZ PDF