|

Rowerowa agroturystyka na Wyspie Wolin

Pro Consulting s.c. w dniach 16 - 17 lipca br. organizuje dla mieszkańców z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich naszego regionu wydarzenie plenerowe obejmujące przeprowadzenie rajdu rowerowego oraz warsztatów kulinarnych.

Pro Consulting s.c. - Partner KSOW przystępuje do realizacji operacji pn.Rowerowa agroturystyka na wyspie Wolinw ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021 dla Województwa Zachodniopomorskiego.

 

W ramach realizacji projektu zaplanowano m.in.:
– warsztaty kulinarne (dla 100 uczestników operacji). Wybór tej formy operacji pozwoli dotrzeć w sposób bezpośredni do mieszkańców obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich regionu. Projekt zakłada przeprowadzenie aktywizacyjnych warsztatów kulinarnych poświęconych kuchni tradycyjnej w porównaniu do kuchni wegetariańskiej i wegańskiej oraz promowaniu żywności ekologicznej, prowadzonych przez profesjonalnych kucharzy. Celem warsztatów jest wzrost poziomu aktywizacji społeczności lokalnej, integracja społeczna, budowanie pozytywnego wizerunku oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej lokalnej społeczności, promocja pozyskiwania żywności ekologicznej od lokalnych dostawców, jak również podniesienie motywacji do działania i współpracy w grupie.

– rajd rowerowy (dla 150 uczestników operacji). Organizacja rajdu rowerowego ma na celu promocję ekoturystyki, lokalnej infrastruktury turystycznej, walorów przyrodniczych i zasobów regionalnych, promocję lokalnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, nawiązanie nowych kontaktów i wymianę informacji dotyczących działań lokalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 3 Trasy rajdu zostały zaplanowane w sposób umożliwiający promocję atrakcyjnych lokalizacji przyrodniczych i turystycznych na wyspie Wolin. Bardzo niski poziom trudności umożliwia uczestnictwo każdej zainteresowanej osobie z podstawowymi umiejętnościami jazdy na rowerze. Organizacja rajdu ma również na celu promocję istniejącej infrastruktury turystycznej na wyspie.

PLIKI DO POBRANIA

Plakat wydarzenia
Rozmiar pliku: 708 KB
POBIERZ JPG