|

Lato z Sydonią. Od czarownicy do liderki wiejskiej. Forum aktywnych i przedsiębiorczych kobiet

Gmina Marianowo w dniu 7 sierpnia br. organizuje forum aktywnych i przedsiębiorczych kobiet z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich Pomorza Zachodniego.

Partner KSOW przystępuje do realizacji operacji pn.Lato z Sydonią. Od czarownicy do liderki wiejskiej. Forum aktywnych i przedsiębiorczych kobietw ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021 dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem głównym operacji jest zwiększenie inicjatyw na rzecz zmiany stereotypowego postrzegania kobiety na polskiej wsi poprzez promocję, edukację kół gospodyń wiejskich oraz połączenie tradycji ze współczesnością.
W ramach operacji odbędą się debaty dotyczące innowacyjnych działań na obszarach wiejskich na temat zmian klimatycznych, tradycji i historii dot. rozwoju obszarów wiejskich podczas forum aktywnych i przedsiębiorczych kobiet, które odbędzie się  07.08.2021 r. w Marianowie.  W części plenerowej zorganizowane zostaną stoiska wystawiennicze Kół Gospodyń Wiejskich z tradycyjnymi potrawami wykonanymi na bazie lokalnych produktów, odbędzie się przegląd zespołów folklorystycznych, a także warsztaty wyplatania wianków, wykonywania dekoracji z materiałów naturalnych oraz kompozycji kwiatowych. 
Operacja skierowana jest do przedsiębiorczych kobiet z województwa zachodniopomorskiego zamieszkujących na obszarach wiejskich lub prowadzących działalność na wsi, przedstawicielek ngo działających na rzecz rozwoju wsi, przedstawicieli jst, dziennikarzy lokalnych, przedstawicieli uczelni wyższych, przedsiębiorców i rolników oraz mieszkańców gminy Marianowo. Wynikiem realizacji wydarzenia ma być wzrost promocji dobrych praktyk, wymiany doświadczeń, rozwóju współpracy trójsektorowej, nawiązanie do tradycji i tworzenie tematycznych wiosek z uwzględnieniem działań związanych ze zmianami klimatycznymi, promocja przedsiębiorczych kobiet i ich działalności na obszarach wiejskich.

PLIKI DO POBRANIA