|

Konferencja pn. „Perspektywy dla zrównoważonego rolnictwa”

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w dniu 24 września 2021 roku w Hotelu "Mały Młyn" w Stargardzie organizuje konferencję pn. „Perspektywy dla zrównoważonego rolnictwa”. Uczestnicy konferencji zapoznają się z zagadnieniami innowacyjności w rolnictwie oraz możliwościami praktycznego zastosowania przedstawianych podczas konferencji rozwiązań oraz metod funkcjonowania. Istotą konferencji jest przekazanie wiedzy na temat nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy potencjalnymi uczestnikami rynków rolnych

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach  w dniu 24 września 2021 roku                        w Hotelu "Mały Młyn" w Stargardzie organizuje konferencję pn. „Perspektywy dla zrównoważonego rolnictwa”. Uczestnicy konferencji zapoznają się z zagadnieniami innowacyjności w rolnictwie oraz możliwościami praktycznego zastosowania przedstawianych podczas konferencji rozwiązań oraz metod funkcjonowania. Istotą konferencji jest przekazanie wiedzy na temat nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy potencjalnymi uczestnikami rynków rolnych.

Kolejnym celem jest prezentacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i zmotywowanie tym uczestników konferencji to aktywnego uczestnictwa w rozwoju gospodarstw rolnych za pomocą środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Konferencja ma na celu stworzenie platformy wymiany doświadczeń, poglądów oraz koncepcji ekonomicznych związanych z rozwojem agrobiznesu jak i innowacyjnymi rynkami rolnymi. Poruszy taką tematykę jak zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

PLIKI DO POBRANIA