|

Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego

Powiat Koszaliński organizuje dla mieszkańców z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu koszalińskiego warsztaty na których uczestnicy pozyskają wiedzę z zakresu zielarstwa, przypraw i ich zastosowania w kosmetologii naturalnej, jak również w codziennej kuchni. Odbędzie się również wyjazd studyjny, na którym uczestnicy poznają inne możliwości i dziedziny w jakich Koła Gospodyń Wiejskich realizują swoją działalność na lokalnym lub szerszym rynku. Dodatkowo ogłoszono konkurs kulinarny pn. „4 pory roku w kuchni”. Zgłoszone do konkursu koła będą miały za zadanie pochwalić się przepisami, które można w sposób łatwy, przy wykorzystaniu ogólnodostępnych (w tym regionalnych) produktów wykonać samodzielnie w domu. A wszystko zostanie podsumowane w publikacji w formie informatora-poradnika, w którym zawarte zostaną informacje z zakresu przeprowadzonych warsztatów, a także smaczne przepisy nadesłane przez Koła Gospodyń Wiejskich w ramach konkursu pn. „4 pory roku w kuchni”.

Powiat Koszaliński - Partner KSOW przystępuje do realizacji operacji pn.Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiegow ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021 dla Województwa Zachodniopomorskiego.

 

W ramach realizacji projektu zaplanowano m.in.:
– warsztaty, wybór tej formy operacji pozwoli dotrzeć w sposób bezpośredni do mieszkańców obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu. Zaplanowana tematyka warsztatów z zakresu zielarstwa, przypraw i ich zastosowania w kosmetologii naturalnej, a także w codziennej kuchni da uczestnikom, duże możliwości rozwoju, np. w swoich KGW do wdrażania nowych, pomysłowych produktów. Warsztaty pozwolą na aktywizację mieszkańców, spełnienie warunków celu operacji, pozyskanie niezbędnej wiedzy w tym zakresie, podniesie dotychczasowych umiejętności; osoby zaangażowane w tematykę operacji posiądą wiedzę z zakresu promocji jakości życia na wsi jako miejsca do rozwoju. Udział 40 osób (5 os x 8 grup) w ok. 4 godzinnych warsztatach będzie realizowany w świetlicach wiejskich oraz w siedzibie Partnera dodatkowego KSOW – SCK w Sarbinowie.

– wyjazd studyjny, (to udział 40 osób – uczestników operacji), do zaprzyjaźnionych, sąsiednich KGW w celu poznania dobrych praktyk, poznania tworzonych przez inne KGW wyrobów, produktów.
Poprzez wyjazd uczestnicy poznają inne możliwości i dziedziny w jakich KGW realizują swoją działalność na lokalnym lub szerszym rynku. Wyjazd ma być przykładem poznania nowych możliwości – innych niż dotychczas prowadzone/realizowane, w tym możliwości zarobkowych (również przez Internet), promocyjnych i zachęcić oraz zmotywować uczestników do rozszerzania działania, zmieniania profilu działania.

– stoisko wystawiennicze,  forma operacji umożliwia zaprezentowanie zainteresowanych KGW z terenu powiatu (Partner dodatkowy KSOW – KGW w Jacinkach), poprzez pokaz własnej twórczości, doradztwo i fachową poradę dla odwiedzających stoisko, zachęcenie do zakładania KGW na terenie własnych wsi, tworzenia ciekawych wyrobów, tworzenie produktów. Realizacja podczas wydarzenia plenerowego (w okresie: wrzesień/październik) na terenie powiatu koszalińskiego na stoisku informacyjnym powiatu koszalińskiego. Podczas wydarzenia rozpowszechnione zostaną informacje o realizowanym projekcie, pozyskanym wsparciu. Odbywać się będzie dystrybucja publikacji i produktów wytworzonych podczas warsztatów (np. mydełka, susz herbaciany, itp.). Doskonała okazja do promocji lokalnych KGW, zachęcenia do tworzenia nowych KGW przez uczestników odwiedzających stoisko, ukazanie dobrych dotychczas realizowanych praktyk i zachęcenie do wdrażania nowopoznanych podczas warsztatów możliwości.

– publikacja, wybór takiej operacji to przedstawienie i podsumowanie działań realizowanych w projekcie w formieinformatora-poradnika, w którym zawarte zostaną informacje z zakresu przeprowadzonych warsztatów, a także smaczne przepisy nadesłane przez Koła Gospodyń Wiejskich w ramach konkursu pn. „4 pory roku w kuchni”. Znajdzie się w niej również prezentacja istniejących KGW wraz ze zaktualizowaną bazą danych (spis) KGW na terenie powiatu. Materiał będzie udostępniony bezpłatnie uczestnikom operacji, Partnerom dodatkowym KSOW, w wersji drukowanej, a także zostanie opublikowany na stronie internetowej – biblioteczce powiatu.

– konkurs, to udział reprezentantów KGW w ogłoszonym konkursie kulinarnym pn. „4 pory roku w kuchni”. Zgłoszone do konkursu koła będą miały za zadanie pochwalić się przepisami, które można w sposób łatwy, przy wykorzystaniu ogólnodostępnych (w tym regionalnych) produktów wykonać samodzielnie w domu. Konkurs będzie podzielony na dwie kategorie: „słodki” i „słony” (np. słodki jesienny deser; słony letni obiad). Przepisy wraz ze zdjęciami wykonanych potraw będą KGW wysyłały w wersji elektronicznej do Partnera KSOW, by później były one przekazane do materiałów opracowywanej publikacji. Tym sposobem powstanie (do tej pory nie realizowane) opracowanie/zestaw pomysłów kulinarnych ukazujących możliwości wykorzystania lokalnych wyrobów w kuchni, znakomita promocja regionu – "Smaków obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego".

PLIKI DO POBRANIA

plakat__2_.jpg
Rozmiar pliku: 10 MB
POBIERZ JPG