|

Dobre praktyki u sąsiada za miedzą

Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju organizuje wyjazd studyjny mający na celu zwiększenie wiedzy na temat projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy i społeczny obszarów wiejskich wykorzystując przy tym naturalny potencjał środowiska i zasoby kulturowe jak również projekty, które wspierały proces aktywizacji mieszkańców, promocję obszaru, które jednym słowem są przykładem „dobrych praktyk”.

Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju - Partner KSOW przystępuje do realizacji operacji pn.Dobre praktyki u sąsiada za miedząw ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021 dla Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Planowana do realizacji operacja ma charakter edukacyjny, ma podnieść wiedzę  uczestników na temat dobrych praktyk, które są zgodne z obowiązującym prawem, powtarzalne, realistyczne, mają znamiona innowacyjności. Dobre praktyki są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.  Operacja jest również działaniem  na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla LGD, ponieważ  wymiana doświadczeń realizowanych działań w różnych regionach przez różne LGD jest wartością dodaną, a pokazane inicjatywy mogą być godne naśladowania. Wymiana doświadczeń, zgłębienie wiedzy pozwoli uniknąć błędów a jednocześnie wskazać dobre rozwiązania.

Pozyskanie wiedzy o dobrych praktykach  w województwie  lubuskim  pozwoli odpowiedzieć  na pytanie w jaki sposób lokalne dziedzictwo przyrodnicze czy historyczno-kulturowe może w sposób zintegrowany wpłynąć na rozwój turystyki, a co za tym idzie rozwój gospodarczy obszaru i może stworzyć ciekawą ofertę zarówno dla mieszkańców województwa jak i przyjezdnych gości spoza obszaru.