|

Współpraca podstawą rozwoju województwa zachodniopomorskiego

Związek Młodzieży Wiejskiej organizuje szkolenie dla osób będących uczniami szkół rolniczych, rolnikami, domownikami rolników, członkami NGO i zamieszkujących obszary wiejskie województwa zachodniopomorskiego.

Związek Młodzieży Wiejskiej - Partner KSOW przystępuje do realizacji operacji pn. „Współpraca podstawą rozwoju województwa zachodniopomorskiego” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021 dla Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Operacja ma na celu wymianę wiedzy pomiędzy młodymi rolnikami oraz podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, wpływającej na aktywizację i zwiększenie ich udziału w podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich poprzez organizację szkolenia oraz przeprowadzenie prezentacji w gospodarstwach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadaniem operacji będzie przeszkolenie osób będących uczniami szkół rolniczych, rolnikami, domownikami rolników, członkami NGO i zamieszkujących obszary wiejskie województwa zachodniopomorskiego na temat partnerstwa oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym małego przetwórstwa lokalnego.