|

Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś

Powiat Koszaliński zaprasza do udziału w konkursie „SOŁECTWO ROKU 2021 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO"

Powiat Koszaliński jako Partner KSOW przystępuje do realizacji konkursu pn. „SOŁECTWO ROKU 2021 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO w związku z realizacją  operacji Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021 dla Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Celem operacji jest aktywizacja jak największej liczby sołectw znajdujących się na terenie powiatu koszalińskiego, podzielenie się doświadczeniem z realizowanych działań a co za tym idzie, zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców do udziału w projekcie.

Zadaniem operacji jest zwiększenie integracji społecznej mieszkańców, umacnianie więzi pomiędzy poszczególnymi pokoleniami, pobudzanie aktywności społecznej oraz promocja wsi jako  miejsca do życia i  rozwoju zawodowego, co pozwoli na stworzenie kapitału społecznego, który  jest tradycją wspólnego działania.

Spośród sołectw, które zgłoszą swoje uczestnictwo w rankingu, zostanie wyłoniony laureat - najbardziej aktywnie działające sołectwo. Ocena uczestników odbywać się będzie na podstawie regulaminu rankingu, który w jasny sposób określać będzie przyznawane punkty za dotychczasowe zrealizowane zadania, a także za zadania, które będą do wykonania m.in.:

- za wykorzystanie środków zewnętrznych w rozwój wsi,

- współpracę z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu koszalińskiego,

- podjęte działa na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, młodzieży, osób należących do mniejszości narodowych oraz innych wykluczonych społecznie, zagospodarowanie terenów zielonych, promocja ekologii, a także innowacja sołectwa.

Ranking połączony będzie z konkursem w ramach, którego zgłoszone miejscowości
w określonym czasie w zawartym w regulaminie konkursu będą miały do wykonania zadania za które przyznawana będzie dodatkowa punkcja m.in. podanie ciekawych, innowacyjnych przepisów związanych z tradycją na farsz do pierogów, organizacja wspólnego sprzątania śmieci, wspólnie wykonanie kartek pocztowych itp.

 Laureat konkursu otrzyma  honorowy tytuł SOŁECTWA ROKU 2021 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO oraz nagrodę rzeczową, która zostanie zakupiona zgodnie z potrzebami sołectwa, po wcześniejszym ustaleniu z laureatami.  Realizacja konkursu odbywać się będzie na wykonywaniu bieżących zadań dlatego mieszkańcy przez cały czas trwania rankingu będą włączani w proces aktywizacji.

1 miejsce – do 2 000 zł nagroda rzeczowa

2 miejsce – do 1 200 zł nagroda rzeczowa,

3 miejsce – do 800 zł nagroda rzeczowa.

 

Dodatkowo zostanie wykonany film

 pn. „MÓJ POWIAT-MÓJ ZAKĄTEK” –

dotyczący i przedstawiający sołectwa z terenu powiatu koszalińskiego, które zostaną najlepiej ocenione w rankingu.

W podziękowaniu dla uczestników operacji zorganizowane zostaną warsztaty wspólnego pieczenia i lepienia pierogów, które odbędą się podczas wydarzenia plenerowego zorganizowanego przez Powiat Koszaliński. Będzie to także zachęta do udziału w  następnych rankingach, ponieważ Powiat Koszaliński przewiduje cykliczność działania.