Aktualności


VIII nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich n

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.10.2021 r. zostanie ogłoszony ósmy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” PROW 2014-2020

Termin składania wniosków: od 29 listopada 2021 r.…