Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

Baza partnerów KSOW - formularz

Dane organizacji
Adres partnera
Dane kontaktowe
Priorytety PROW *
Wybierz priorytet PROW na lata 2014-2020, którego wspieraniem jesteś zainteresowany w ramach KSOW i który jednocześnie wpisuje się w działalność Waszej organizacji. Możesz wybrać maksymalnie 2 priorytety, zaznacz znakiem po prawej stronie maksymalnie 3 tematy, które wpisują się w wybrany priorytet.
Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Wybierając priorytet 1 jednocześnie stajesz się partnerem sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)
Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.
Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.
Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich
Opis dotychczasowej działalności *
Opisz Waszą działalność, zaprezentuj się potencjalnym partnerom. W kilku słowach napisz co jest sukcesem Waszej organizacji i co do tej pory zrobiliście.
Maksymalnie 2000 znaków.
* - pola wymagane

Przesłanie wypełnionego formularza partnera KSOW jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz udostępnienie ich na portalu ksow.pl w celu tworzenia sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz nawiązywania współpracy pomiędzy partnerami KSOW.Jeśli masz problemy z wypełnieniem formularza (nie odnalazłeś się w żadnej z wymienionych kategorii) napisz do nas. Kontakt: ksow@cdr.gov.pl

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009