Baza Partnerów KSOW

Gmina Gryfice

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
8571821013

REGON:
811684380

Adres siedziby:
zachodniopomorskie
Pl. Zwycięstwa 7
72-300 Gryfice

Numer telefonu: 91 385 32 00
Strona WWW: www.gryfice.eu
Adres e-mail: urzad@gryfice.eu

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w uprawie
 • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Promowanie dobrostanu zwierząt
 • Przetwórstwo produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Gospodarka Gminy Gryfice oparta jest przez lata lat rolniczo-turystycznym w ostatnim czasie wpisując się w charakter całego regionu. Użytki rolnicze stanowią 67 procent całej powierzchni gminy. Na jej terenie działania małe średnie i duże gospodarstwa rolne.

Data rejestracji: 14.01.2021