Baza Partnerów KSOW

Fundacja Polska Wieś

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
1180088817

REGON:
01015171900000

Adres siedziby:
mazowieckie
UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA 12A /25
01-842 Warszawa

Numer telefonu: 728295966
Adres e-mail: ireneuszdobrowolski45@gmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Fundacja Polska Wieś poprzednia nazwa Fundacja na rzecz rozwoju wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja działa nieprzerwanie od 1993 r. w tym jako następca prawny Fundacji im. Józefa Ślisza. W ramach prowadzonej działalności fundacja była organizatorem i realizatorem szeregu projektów i przedsięwzięć mających na celu szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich. Fundacja była również przez wiele lat organizatorem odbywającego się corocznie Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa. Głównym celami fundacji jest wspieranie cywilizacyjnego kulturalnego społecznego ekonomicznego i proekologicznego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Data rejestracji: 13.01.2021