Baza Partnerów KSOW

Ochotnicza Straż Pożarna w Mełgwi

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7123313591

REGON:
432649588

Adres siedziby:
lubelskie
Kościelna 10
21-007 Mełgiew

Numer telefonu: 81 460 57 00
Adres e-mail: melgiew@melgiew.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Ochotnicza Straż Pożarna w Mełgwi powstała w 1918 roku. Przy OSP działa Jednostka Operacyjno-Techniczna. Przy OSP powoływana jest Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza która jest integralną częścią składową jednostki OSP.

Data rejestracji: 13.01.2021