Baza Partnerów KSOW

Gmina Mełgiew

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
7122914532

REGON:
431019589

Adres siedziby:
lubelskie
Partyzancka 2
21-007 Mełgiew

Numer telefonu: 814605701
Strona WWW: www.melgiew.pl
Adres e-mail: projekty@melgiew.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Gospodarowanie gruntami rolnymi
  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

Wspólnota samorządowa realizująca wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty

Data rejestracji: 13.01.2021